Informal investment

Informal investors zijn meestal (ex-)ondernemers die geld en “sweat equity” investeren (kennis, parttime tijd en/of contacten) in veelbelovende projecten en bestaande bedrijven tegen: aandelen, een achtergestelde lening of een combinatie van beide. Andere benamingen die u tegenkomt en min of meer hetzelfde betekenen: business angels, informals of actieve particuliere investeerders.

In Nederland kennen we een koepelorganisatie voor intermediairen die informals en kapitaalzoekers bij elkaar brengt: Business Angels Netwerken Nederland.

Informal Social investment

Anno 2017 bestaan er nog geen georganiseerde investeerdersnetwerken die zich toeleggen op de financiering van social enterprises. Team3.0 Projecten is voornemens de lange weg in te slaan om dergelijke semi social informals een plek te geven naast hun commerciele broeders en zusters.

Lees meer
  • Informal investment
Terug naar
homepage projectensectie

De non-bancaire kapitaalmarkt. Bron: NeBiB (thans Investormatch)