Nieuwe start vanuit je hart

Training voor medewerkers van ziek naar werk

Direct meer info, voorproeven of inschrijven?

Om ziekteverzuim terug te dringen stellen overheden regels aan werkgevers. Wij hebben een training ontwikkeld om werknemers zelf te laten werken aan terugkeer in het arbeidsproces.

Hoe word ik weer gezond en gelukkig?

De training
Een nieuwe start vanuit je hart legt de nadruk op het re-integreren van zieke medewerkers in samenwerking met de HR-casemanager en de bedrijfsarts. Het gaat om de innerlijke beweging vanuit de medewerker zelf en niet door de werkgever opgelegd.

Opzet
De training bestaat uit veertien intensieve trainingsdagen (één keer per week) waarbinnen we vijf modules onderscheiden: Bezinnen, Beginnen, Bouwen, Beter & Buiten.
De essentie is dat er structureel iets mag veranderen bij de medewerker zelf. Maar wat? Deze training leidt de medewerkers door een bewustwordingsproces waarin hij/zij zelf conclusies trekt en in beweging komt wanneer de tijd daarvoor rijp is.
Startend vanuit een lonkend perspectief (zijn/haar ideale werksituatie) begeleiden we de medewerker van A tot Z om de belemmeringen op te heffen die succesvolle re-integratie in de weg staan. Trekt de medewerker de conclusie dat het werk niet meer past, dan faciliteren we de weg naar buiten.

Werkwijze
Het beoogde traject op maat bestaat uit vijf modulaire onderdelen -

 • Intake
 • Module Bezinnen Beginnen Bouwen Beter 14 trainingsdagen
 • 10 uur coaching (optioneel)
 • Module Buiten voor Spoor 2 & 3, aantal trainingsdagen: 5 (optioneel)
 • Evaluatie en nazorg

  De basis van het succes wordt gelegd doordat de de deelnemer -

 • Wordt begeleid door gecertificeerde en ervaren trainers en coaches
 • Zich gezien en gehoord voelt
 • In contact wordt gebracht met zijn/haar diepere drijfveren en motivatie
 • Zichzelf beter gaat managen door anders met emoties om te gaan
 • Genoeg tijd krijgt om zowel iets af te sluiten als een nieuw begin te maken
 • Doorgroeit van onbewust onbekwaam naar een ondernemende werknemer

De deelnemer ontwikkelt een completer zelfbeeld en kiest zelf een nieuwe grondhouding ten aanzien van de relatie met het werk, privéleven en zichzelf.

Actuele workshopdatums

Ik meld mij aan voor deze training
Ik schrijf mij in voor de eerstvolgende workshop
Neem contact met mij op
Voor elke optie invullen aub (dank)
De heer
Mevrouw