CVI™ - nooit meer 'tegen je natuur in' werken

Voor Team3.0-programma's maken we gebruik van (veelal) internationaal erkende trainingen die worden gegeven door daarvoor gecertificeerde trainers. Het 'geheim' van onze trajecten is de keuze en de volgorde van deze trainingen in modules. In deze reeks beginnen we bij het begin, de Core Values Index™

De identiteit en dienovereenkomstig gedrag van een individu (ook in zijn/haar werk) zijn bepaald door een zevental factoren die zowel in elkaars verlengde liggen, én elkaar op welk niveau dan ook beïnvloeden. Deze zijn achtereenvolgens, vanaf geboorte tot feitelijk het overlijden:

  • Genetica (wat heb je aan DNA meegekregen van je ouders?)
  • Neurologie (hoe zijn jouw zenuw- en hersencellen met elkaar verbonden?)
  • Biochemie (hoe ontstaan jouw aansturende chemische stofjes en in welke mate worden ze getriggerd door de buitenwereld?)
  • Fysiologie (wat voor een lijf heeft de mix van jouw ouders jou opgeleverd en hoe reageert dat op jouw zenuw- en hormoonhuishouding?)
  • Conditionering (de bovenstaande basis van jou, in welk gezin en in welk onderwijssysteem is dat tot wording gekomen?)
  • Sociaal gedrag (dat watje bent en tot wie je bent verworden in je jeugd, hoe verandert en vergroot dat naarmate jouw rol in de samenleving groeit?)
  • Karaktertrekken (welke elementen uit de bovenste zes die in jou geëvolueerd zijn slijten af door het leven, welke worden sterker?)

De Core Values Index™-methodiek die Team3.0 aan het begin van de trainingen hanteert, appelleert aan de eerste vier kernwaarden van een individu. Doe je de uitgebreide test dan vragen de CVI-testvragen de zuigeling in jou uit. Uiteraard hebben we het dan niet over de ingewikkelde toestand in Syrië of de Brexit, maar over de intrinsieke waarden die oorspronkelijk jouw waarden zijn.

Je zou zeggen dat Nature/Nurture niet los van elkaar zijn te zien. Anders gezegd: je kunt niet het basisonderdeel van je persoonlijkheid analyseren als je eenmaal volwassen bent, omdat de persoon die je op dat moment bent, juist is beïnvloed door het leven dat je leidt en tot dan toe hebt geleid.
Dat is dus apert onjuist(!). De uitgebreide CVI™-test, met meerkeuzevragen waar je het antwoord snel en vanuit je je hart moet geven, staat bol van controlevragen en controlevragen op de controlevragen. Sinds midden jaren negentig is deze CVI-test academisch: getest, gefinetuned, genuanceerd en aangescherpt. Vandaag de dag is de CVI-test precies wat het wil(de) zijn: antwoorden op de vraag wie was je toen je in de wieg lag?

Fijn, maar wat hebben volwassenen eraan? Hier is slechts één antwoord op mogelijk:

Wat is jouw talent en daaruit volgend: wat zijn de basisvaardigheden die jouw biologische ouders en de natuur (jouw ontwikkeling in de moeder) jou hebben meegegeven?

Je ware of intrinsieke talent kennen is vandaag de dag misschien wel belangrijker dan ooit. Waarom? Het leven en werk van vandaag de dag stelt als nooit tevoren eisen aan het individu. Je kunt je jouw werk wel ‘eigen’ maken, maar als dat niet ‘past’ bij wie jij van oorsprong bent, dan schuurt het. Dan werk je boven je macht, dan moet je teveel andere krachten aanspreken om ‘normaal’ te functioneren, laat staan goed of excellerend. Dan zit je niet en kom je niet in the flow. Niets gaat vanzelf, alles is een opgave en je bent langer dan je collega die wel op zijn/haar plek zit met hetzelfde werk bezig.

Taylor Protocols, bij wie drie van onze trainers (and up) een licentie hebben, over hun CVI™-methodiek.

 Dit artikel is eerder gepupuliceerd door dezelfde auteur op WijThorbecke.nl.

Naar het overzicht