Platform Natural Performers

Het succes van een organisatie is in grote mate afhankelijk van de gezamenlijkheid en de mogelijkheden om te vernieuwen; om bij te blijven bij de technologische ontwikkelingen die steeds sneller gaan. En toch: de basis van echt en langdurig succes ligt vooral bij... de mensen.

Waarschijnlijk gaat de volgende 80/20-regel ook bij u op; 20% van de medewerkers bepaalt het bedrijfsresultaat, 80% is een performer of zelfs underachiever. Stel je eens voor hoe krachtig uw organisatie zou zijn als je dit kunt omdraaien. Of wat het voor uw organisatie zou betekenen als je geen under-performers/achievers meer hebt.

Het mooie is... dat kan! Vaak zelfs zonder grote reorganisatie. Dit door mensen in te zetten op hun talent en door mensen die niet op hun plek zitten, (intern) op de best passende plek te krijgen.
Mensen die werken vanuit hun talent hebben minder te maken met overbelasting of met ziekteverzuim.
Mensen die werken vanuit hun talent krijgen juist energie van hun werk zonder dat het ze energie kost.


Team3.0 kan uw organisatie helpen om 80% natural performers te krijgen door onze unieke andersombenadering waarbij we uitgaan van ieders individuele talent en dit talent te stimuleren. De eerste stap bestaat eruit om koplopers en CEO’s te stimuleren de aandacht naar deze groep uit te laten gaan in plaats van naar de achterblijvers.
Team3.0 kijkt naar het proces en de specifieke vraagstukken in uw organisatie. Zo kantelen we de club, te beginnen bij CEO en management. En zo beperken we ziekteverzuim en zorgen we ervoor dat uw organisatie klaar is voor de toekomst. Meer leerkracht, meer slagkracht!

Platform Natural Performers
Wij geloven dat als je een organisatie wilt liften en écht succesvol wilt laten zijn, dit alleen kan door je medewerkers te liften. Door aandacht te hebben voor de Natural Performers.
Daarom faciliteren wij het Platform Natural Performers. Dit platform is exclusief toegankelijk voor CEO’s en koplopers in management, en biedt ruimte om gezamenlijk vraagstukken te bespreken en zo leiderschap en organisaties verder te helpen.

Bent u een CEO die ziet dat de kracht van een organisatie bij mensen ligt? Bent u benieuwd hoe anderen hun organisatie verder helpen door natural performers positieve aandacht te geven? Wilt u kennis delen en krijgen? Wilt u (een klein beetje online-)tijd besteden aan een Platform dat op termijn echt wat oplevert?
Meld u dan aan voor het Platform Natural Perfomers: platform@team3punt0.nl

PS

Om misverstanden te voorkomen, dit wellicht ten overvloede:
IEDERÉÉN IS EEN NATURAL PERFORMER (als hij/zij maar op de juiste plek zit)

Agenda

9 september stille opening website NaturalPerformers.org (ter vervanging en versnelling van deze sitesectie)

Mystery Workshop 'Natuurlijk Leiderschap' (CEO's)
7 oktober, 13.00 tot ca 18.00u, omgeving Loosdrecht

Mystery Workshop 'Natuurlijk Leiderschap' (topmanagers overheid)
4 november, 13.00 tot ca 18.00u, omgeving Loosdrecht

Geïnteresseerd? Stuur een kennismakingsmailtje en u ontvangt de uitkomsten tot duver en de agenda van komende bijeenkomsten. platform@team3punt0.nl

Mystery Workshop 'Natuurlijk Leiderschap'
13 juni, 13.00 tot ca 18.00u, omgeving Loosdrecht

1e Platformmeeting
26 mei 2016: 15.00 tot 18.00u te Baarn

Mystery Workshop 'Natuurlijk Leiderschap'
26 juni (2015), 13.00 tot ca 18.00u, omgeving Loosdrecht