Projectfinanciering

Sitesectie nog onvolledig
Team3.0 en vrijwel alle projecten van team3.0 gaan welbeschouwd over je eigen kracht en de kracht van de netwerken om je heen. Toch is nog altijd geld de belangrijkste motor voor het welslagen van een project. Wie zich zorgen maakt over geld, kan zich niet druk maken over het project.

Anno midjaren tien van de 21ste eeuw bestaan naast het bancaire leenstelsel twee grote geldstromen voor degenen die geen eigen geld hebben maar wel een project: subsidies en investeerders.