Meest gebruikte modules

(De Team3.0 Toolbox)

Het geheim of de formule van Team3.0 - Wij maken tijdens onze programma's gebruik van een aantal bijzondere tools. Deze bestaan uit overwegend internationaal gekwalificeerde trainingen, gegeven door dito trainers die we vervolgens in eigen modules bouwen, en dat in een specifieke volgorde. De inzet van (welke) modules, en de volgorde daarvan, is afhankelijk van training- of begeleidingsoort en opdrachtgever (maatwerk).

Vier van de bekendste trainingen die wij toepassen -

Core Values Index™ (CVI)  

De CVI is een bijzonder persoonlijk onderzoek naar je natuurlijke aanleg. De specifieke verhouding tussen 10 meetpunten maakt ieder individu uniek: daadkracht, liefde, wijsheid, kennis, intuïtie, ratio, creativiteit, praktisch, individualiteit, gemeenschappelijkheid. Het objectieve beeld van deze onveranderlijke kern in jezelf vormt een belangrijke basis in onze training. Wie een goede match vindt tussen die aanleg en zijn bijdragen aan leven en werk, is op zijn best. Wij noemen dat: Natural Performance.

Hier rechts, of helemaal onderaan bij mobiele schermen, een interview van Maarten met Lynn Taylor, sinds eindjaren tachtig bedenker, ontwikkelaar en eigenaar van Taylor Protocols, het bedrijf achter de CVI-technieken.

Zelfmanagement (Embodyment)

Het vinden van een nieuwe baan, het veranderen van werk of het terugkeren in het arbeidsproces na langdurig verzuim is een proces dat vaak verschillende gevoelens oproept. Sommige gevoelens versterken een persoon, andere maken onzeker. In de module Zelfmanagement leer je hoe je met emoties omgaat. Daarnaast leer je werken vanuit ontspanning, zodat je het werk gemakkelijk vol kunt houden. Je leert je eigen emoties herkennen. Welke geven kracht en welke remmen af? Welke dragen bij aan zelfvertrouwen en welke niet?

Best Year Yet™ - Jouw persoonlijk plan voor de toekomst    

Het onderdeel “Jouw persoonlijk plan” geeft een nieuw perspectief op de toekomst. Dit leidt direct tot nieuwe energie! Voordat vooruit wordt gekeken, is eerst een terugblik nodig. Wat waren je persoonlijke successen en teleurstellingen? Je leert om zonder oordeel beperkende overtuigingen, gevoelens en gedrag om te buigen en een omgeving te creëren van continue positieve verandering. Zo kan je keuzes maken omdat je die echt graag wilt en niet omdat je gewend bent die te maken. “Jouw persoonlijk plan” is powered by Best Year Yet.

Talentgedachte

Iedereen heeft een uniek talent. Ook jij, maar weet je wat jouw talent is en maak je er gebruik van? Vaak wordt talent gebaseerd op aangeleerde kennis en vaardigheden. Team3.0 benadert talent als iets waar jij van nature goed in bent. Niet gebaseerd op bijvoorbeeld studiekeuze, carrière pad of het advies van ouders. Natuurlijk talent voelt authentiek en krachtig als het wordt ingezet. Mensen worden er gelukkig en enthousiast van. De module Talentgedachte helpt jou dit unieke talent te ontdekken, te voelen en te benutten.

Business Model You™ (BMY)    

Het ontdekken van talent en het zoeken naar een baan of nieuwe functie die daarbij aansluit, kan soms lastig zijn. Het Business Model You (BMY) geeft structuur en houvast om optimaal te kunnen werken aan persoonlijke en zakelijke verandering. Leer jezelf zien als een éénpersoonsbedrijf en maak je persoonlijke business model waarin jij je sterktes en talenten inzet om persoonlijk en professioneel te groeien.
Het BMY werkt met negen bouwstenen, die je helpen om gedachten en veronderstellingen te vertalen naar concrete informatie. Informatie die nodig is om een plan te maken waarmee je gericht actie kunt ondernemen en je carrière in eigen hand neemt. Jij staat als individu centraal met al je vaardigheden, interesses, capaciteiten en persoonlijkheid.
Er wordt ook rekening gehouden met persoonlijke belastbaarheid, economische - en omgevingsfactoren. Deze elementen zijn net zo belangrijk. Alleen als je een goede balans vindt, is er ruimte om je te ontwikkelen. Het BMY geeft de richting aan op weg naar je doel: het vinden van een baan die bij je past.

Maarten in gesprek met Lynn Taylor, sinds eindjaren tachtig bedenker, ontwikkelaar en eigenaar van Taylor Protocols, het bedrijf achter de CVI-technieken.

Deel 1, 2min34sec - Core Values (aangeboren)

 Deel 2, 2min30sec - Match medewerker/functie