(Ver)zelfstandig(d)e T3.0-projecten

Welkom op deze portal. Hieronder projecten van team3.0 die zelfstandig zijn verdergegaan, of projecten/initiatieven die al bestonden en waar team3.0 bemoeienis mee heeft of mee heeft gehad.

Blauwe Wijkeconomie / SpijkerEnergie (Arnhem)

"Spijkerenergie is een buurtinitiatief van een aantal enthousiaste bewoners die graag het Spijkerkwartier willen verduurzamen. Wij hebben dus geen commercieel motief maar willen juist samen in de buurt kennis delen en gezamenlijk inkopen zodat iedereen zijn voordeel er meer kan doen.

Spijkerenergie is onderdeel van de holistische wijkbenadering genaamd DeBlauweWijkEconomie."

Naar de site

Xtem.nl

Iedereen kán zich laten horen! Xtem.nl verzamelt de mening van iedereen over onderwerpen die mensen belangrijk vinden. Daardoor worden al die onhoorbare stemmen in het land ineens één krachtig geluid! Een helder signaal voor politici en andere beleidsmakers: de stem van Nederland!

Naar de site

WijThorbecke

WijThorbecke verbindt. Doel: een moderner politiek-bestuurlijk systeem. Site (primair) en twitteraccount bieden nieuws en nieuwtjes, stuur ook in!

Naar de site

[meer projecten volgen]

Onderdelen van deze sitesectie
  • Verzelfstandigde T3.0-projecten
Terug naar
homepage projectensectie